Østre vei 60 – Søndre vei

Fra januar 2016, har Aktiv Veidrift på oppdrag for Asker Kommune, bygget om en smal og uoversiktlig vei på Nesøya, til et trygg skolevei med fortau og ny veikropp. Dette har medført store terrenginngrep, som igjen har gitt behov for både større og mindre i plasstøpte murer. Det er også en rekke stablemurer i forskjellige utførelser. Det er etablert et nytt veilysanlegg, og alle kabler for strøm og nettselskaper er nå lagt i bakken. I tillegg til dette er det også etablert nytt VA-anlegg i store deler av strekket.

Nøkkelinfo

 • Entrepriseform : Utførelse
 • Oppdragsgiver : Asker Kommune
 • Kontraktsum: 18,6 m
 • Prosjektleder/formann : Niclas Persvik, Steffen Ask
 • Tidsperiode jan 16 – mai 17

Tiltaket omfatter opparbeidelse av følgende:

 • Nytt fortau, 840m
 • Skyting av berg
 • 350m nye VA-lednigner
 • Belysning.
 • Kabelgrøfter.
 • Overvannshåndtering
 • Støttemurer i granitt
 • Plasstøpte støttemurer