FV35 Byporten Hønefoss

Høsten 2015, bygget Aktiv Veidrift på oppdrag fra Statens Vegvesen om et uoversiktlig kryss i Hønefoss sentrum om til en oversiktlig rundkjøring. Toveis trafikk ble opprettholdt i hele perioden, og heftelsen for trafikantene var minimal under byggingen. Samtidig med ombyggingen av krysset, ble hele VA-anlegget i området skiftet ut, samtidig som det ble etablert et nytt veilysanlegg.

 

Nøkkelinfo

 • Entrepriseform : Utførelse
 • Oppdragsgiver : Statens Vegvesen
 • Kontraktsum: 8,4 m
 • Prosjektleder/formann : Niclas Persvik, Steffen Ask
 • Tidsperiode Aug-des 2015

 Øvrig fakta

 • Utgraving av ca. 5.500 m3
 • 200m VA-grøfter
 • Omlegging av kabelarbeider
 • Gatelysarbeider
 • Skiltarbeider
 • Oppfylling av ca. 2.500 m3 kult
 • Legging av ca. 1.650 tonn asfalt
 • Setting av ca. 850 m kantstein
 • Legging av ca. 280 m2 steindekker
 • Bygging av 6 stk. opphøyde gangfelt med varierende lengde
 • Pppsetting av ca. 150 m sprosserekkverk / gjerder
 • Kompletterigsarbeider, - tilsåing, beplantning, skilter, etc.