KT1608 Underlandsveien G/S-vei

Fra Mai 2017, har Aktiv Veidrift på oppdrag for Asker Kommune, utvidet veien og laget nytt fortau på Underlandsveien i Heggedal. En 20 meter høy fjellknaus har måttet vike for å få plass, til både vei og gang sykkelvei i mellom jernbane og fjellskjæringen. Sikkerhets tiltakene har vært omfattende da man har drevet sprengningsarbeid i 20 meters høyde helt inntil jernbanen. Veien er blitt gjenoppbygget og det er etablert et nytt veilysanlegg, og overvannshåndtering.

 

 

Nøkkelinfo

 • Entrepriseform: Utførelse
 • Oppdragsgiver: Asker Kommune
 • Kontraktsum: 16,1m
 • Prosjektleder/formann: Niclas Persvik, Steffen Ask
 • Tidsperiode Mai 17 – November 17

Tiltaket omfatter opparbeidelse av følgende

 • Ny G/S Vei 730 m
 • Isolering av grunnen med XPS plater
 • Masseutskifting av eksisterende vei 140 m
 • Kantstein 140 m
 • Uttak av 7000 fm3 med fjell tett inntil jernbane
 • Fjellsikringsarbeider bolter og steinsprangnett
 • 23 stk. nye lysmaster
 • Kabelgrøfter
 • Overvannshåndtering
 • Setting av 9 nye sandfang
 • Utvidelse av bekkeinntak
 • Skogrydding ca 10.000 m2 i ulent terreng