Grunnentreprenør

Grunnentreprenør

Som grunnentreprenør kan vi påta oss totalansvaret for din grunnentreprise. I hovedsak er våre oppdrag innen vann og avløp, samt rehabilitering av dette. Foruten dette bygger vi vei og fortau, står for utgraving og tilrettelegger for infrastruktur. Vi utfører oppdrag for både offentlige og private aktører, fra større prosjekter som hovedentreprenør til mindre oppdrag for privatpersoner.

Vann og avløp

Vann og avløp

Etablering av nyanlegg og rehabiliterer eksisterende anlegg.

Vei og plasser

Vei og plasser

Utarbeidelse av veier, parkeringer, gang- og sykkelveier.

Kabelgrøfter

Kabelgrøfter

Graving for fiber, kabel og trekkerør

No Dig

No Dig

Utblokking og styrt boring

Landmåling

Landmåling

Oppmåling og masseberegning.

Graving

Graving

Utgraving av tomter, drenering og stikkledning.

Grønt og grått

Grønt og grått

Utføring av beplantning og legging av kantsteiner, støttemurer og belegningsstein

Lekeplasser

Lekeplasser

Vi utfører arbeid sammen med Milas AS