Dalenveien bru

Dalenveien bru

Dalenveien bru over Verkenselva på Konnerud i Drammen skal av hensyn til restlevetid rives og erstattes av ny bru. Ny bru bygges i plasstøpt betong som kulvert med spennvidde ca. 6m.  Høyden i kulverten er 1,3-1,7 m. Eksisterende bru var av tilsvarende type og størrelse.

Hovedmengder er som følger:

Betong 88 m3

Armering 17 tonn

Forskaling 188 m2

Bru og vegrekkverk 28 m og 58 m

Graving 600 m3

Fylling 500 m3

Asfalt 600 m2

Nøkkelinfo

Oppdragsgiver: Drammen Kommune

Periode: 06.2018 - 11.2018

Sted: Drammen