Fagerlia VA

Fagerlia VA

Utskifting av eksisterende spillvanns- og overvannsledninger med tilhørende kummer.

Nøkkelinfo

Oppdragsgiver: Nedre Eiker Kommune

Periode: 11.2018 - 04.2019

Sted: Krokkstadelva