FV 319 Mur ved Skjønvik

FV319 Mur ved Skjønvik

Fjerning av eksisterende mur og gjerde, og etablering av ny mur.

Tilbakefylling bak mur:
- Drenering
Stein pakkes lagvis i geonett
Reetablering av gs-veg med forsterkningslag, bærelag, bindlag og slitelag


Etablering av nytt gjerde

Setting av rekkverk

Legging av dren og OV

Reetablering av trapper og platting

Skilt og oppmerking

Nøkkelinfo

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen

Periode: 11.2018 - 12.2018

Sted: Svelvik