FV28 Gangvei Øvre Eiker

FV28 Gangvei Øvre Eiker

Gangvei bygget etter gjeldende reguleringsplan. Dette innebærer et 2,0 bred gangvei tett på eksisterende bebyggelse. Prosjektet strekker seg langs Fv. 28 fra Martha Sundlandsgate og frem til bussholdeplassen utenfor Liebakken.


Prosjektet innebar at det totalt ble satt 400m med kantstein fordelt på begge sider av gangveien fra start til slutt. Det ble lastet ut ca. 300 kubikk med masser som besto av leire/blåleire og sand. Overbygningen på gangveien er totalt 760 mm og består av et forsterkningslag av kult på ca 400 kubikk, et bærelag av knust fjell og et slitelag av asfaltgrusbetong (agb) på ca 400 kvadrat.

Nøkkelinfo

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen

Periode: 04.2018 - 06.2018

Sted: Drammen