Lekeplasser

Lekeplasser 2018

Gjennom 2018 har vi bygget og rehabilitert 86 barnehager på Østlandet. 2018 var vårt første driftsår innen lekeplass.

Arbeidene innebærer;
- Montering
- Grunnarbeider
- Transport
- Avfallshåndtering
- Utforming av uteområdet

Nøkkelinfo

Oppdragsgiver: Milas AS og Unica AS

Periode 04.2018 - 12.2018