Markusveien

Markusveien

Arbeidene gjelder for det meste masseutskiftning av fortau samt utskiftning av kantstein. Kabeletater ønsket fellesføring for hele strekningen, det måtte derfor påregnes komplett kabelgrøft langs hele tiltaket. I tillegg ble alt av gamle sluk og sandfang fjernet, og nye etablert.

Nøkkelinfo

Oppdragsgiver: Drammen Kommune

Tidsperiode: 07.2018 - 09.2018

Sted: Drammen