Miljøgate Veggli

Miljøgate Veggli

Prosjektet omfatter opparbeiding av Miljøgate gjennom Veggli sentrum.

Parsellen er ca.250 meter og omfatter i hovedsak følgene arbeider:

- Opparbeiding av ca. 240m fortau

- Kantsteinsetting, ca.540m

- Legging av betong belegningsstein, ca.300m2

- Legging av smågatestein

- Platearbeider 

- Kabelgrøft og nye veibelysning

- Asfaltering av parkeringsplassen ca. 800m2

Nøkkelinfo

Oppdragsgiver: Rollag Kommune

Periode: 04.2018 - 09.2018

Sted: Veggli