Olaf Mørchs vei

Olaf Mørchs vei

I forbindelse med fremtidige asfaltarbeider i Olaf Mørchs Vei var det behov for forberedende arbeider.

Arbeidene gjelder for det meste masseutskiftning av fortau samt fjerning av eksisterende kantstein av betong og etablering av ny kantstein av granitt. For deler av strekningen skal det etableres nytt fortau. På motsatt side av fortauet ble det klargjort for rennebunn av asfalt.

Nøkkelinfo

Oppdragsgiver: Drammen Kommune

Periode: 08.2018 - 10.2018

Sted: Drammen