Tårnveien

Tårnveien

Gjelder strekningen fra krysset Tårnveien X Veslebakken frem til ca. Tårnveien 47.

Arbeidene gjelder for det meste masseutskiftning og breddeutvidelse av kjørebane, rennebunner av samme oppbygning som kjørebane, samt utskiftning og flytting av eksisterende sluk og sandfang.

 

 

Nøkkelinfo

Oppdragsgiver: Drammen Kommune

Periode: 12.2018 - 03.2019

Sted: Drammen