Ledige stillinger

Bli en del av oss

Som arbeidstaker i Aktiv Veidrift blir du en del av et trygt og trivelig arbeidsmiljø. Du vil ta del i en fremoverlent bedriftskultur og delta i spennende og varierte prosjekter.

 

Du vil oppleve høy påvirkningskraft og at din stemme blir hørt. Utfordrende arbeidsoppgaver sikrer en lærerik og aktiv hverdag. Vi tilbyr gode utviklingsmuligheter innad i selskapet og stort ansvar vil bli gitt til den som har ambisjoner.

Aktiv Veidrift søker flere landmålere

Vår avdeling for landmålere består i dag av 4 ansatte. Vi ønsker å øke kapasiteten innenfor oppmåling og søker derfor flere kollegaer til vårt team.

Vi søker etter en person som har:

 • Relevant utdanning fra fagskole, høyskole eller universitet
 • Erfaring med bruk av totalstasjon, GNSS
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Erfaring med Gemini programvare
 • Kjennskap til Trimble maskinstyring
 • Kjennskap til prosesskoden og NS3420
 • Har førerkort
 • Du kan uttrykke deg godt, både muntlig og skriftlig på norsk

Prosjektleder

Aktiv Veidrift er i vekst og har behov for å rekruttere nye prosjektledere. Som prosjektleder vil du få ansvaret for å lede både større og mindre prosjekter. Du vil også være sentral i kalkulasjon av prosjektene samt at du skal følge opp  prosjektenes fremdrift, HMS, kvalitet og økonomi. Aktiv Veidrift har i de siste årene forbedret sine arbeidsprosesser betydelig og du vil finne god støtte i selskapets arbeidsmetodikk og rutiner.

Vi søker etter en person som har:

 • Relevant høyere utdannelse, realkompetanse kan erstatte formell utdannelse
 • Dokumenterte resultater som prosjektleder av utbyggingsprosjekter hvor grunnforhold har vært sentrale
 • God total økonomisk forståelse
 • Kjennskap til relevant regelverk

Anleggsleder

Som anleggsleder vil du ha resultatansvar både større og mindre prosjekter.  Du vil ha ansvaret for produksjonsplanlegging og optimalisering, delta på oppstartsmøter og byggemøter samt  utarbeide og følge opp prosjektets ukeplaner.  Aktiv Veidrift har i de siste årene forbedret sine arbeidsprosesser betydelig og du vil finne god støtte i selskapets arbeidsmetodikk og rutiner.

Vi søker etter en person som har:

 • Teknisk fagskole, realkompetanse med relevant fagbrev kan erstatte formell utdannelse
 • Dokumenterte resultater som anleggsleder/formann for VA prosjekter eller andre typer grunnarbeidsprosjekter
 • God IT kompetanse

 

For mer informasjon om stillingen og søknad klikk her. 

Maskinfører

Dette kjennetegner deg: 
God erfaring med vei og VA
Dyktig og med erfaring
Kan lese arbeidstegninger og beskrivelser

Vi tilbyr gode betingelser, fast maskin og bolig for pendlere. Kontakt oss i dag!

📨 jal@aktivveidrift.no
📞 934 80 993

Søknadsfrist: Fortløpende

ADK-Rørlegger

Dette kjennetegner deg: 
Liker kompliserte VA-anlegg
Dyktig og med erfaring
God med arbeidstegninger og beskrivelser
Finner gode løsninger

Vi tilbyr gode betingelser, firmabil og bolig for pendlere. Kontakt oss i dag! 

📨 jal@aktivveidrift.no
📞 934 80 993

Søknadsfrist: Fortløpende

Tjenester

Aktiv Veidrift bidrar til at den økte satsingen på infrastruktur kan gjennomføres i praksis. Vi hjelper private utbyggere gjennom planlegging, innmåling og bistand i prosjekteringsfasen – til gjennomføring.