Banner

Kjerneverdier

Miljø og klima

Vi brenner for et godt miljø – i områdene der folk bor og ferdes, i lufta vi puster inn og i kulturen på arbeidsplassen. For oss er miljø alt!
Vi ble Miljøfyrtårn i 2018. Våre aktiviteter påvirker miljøet globalt og lokalt. Vår ambisjon er å ta ansvar for eget miljøavtrykk i hele verdikjeden, og være en pådriver for grønne løsninger og bidra til et bærekraftig samfunn. Vi skal bidra til å påvirke beslutningstakere, spesielt hos leverandører.
Vi er i dag stolte over å være en ledende og fremtidsrettet aktør innen utslippsfrie anlegg. Vi følger med på utviklingen innen elektrisitet, bio og hydrogen.
Målet er å tilfredsstille alle miljøkrav i fremtidige avrop og bidra til et bærekraftig samfunn. 
Miljø og klima Bilde

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven innebærer at Aktiv Veidrift må kunne gi allmennheten tilgang på informasjon om disse forholdene, og arbeidet vi gjør for å sikre dette.
Våre leverandører, forretnings- og samarbeidspartnere er sentrale for evnen til å utføre vår virksomhet. Vi ønsker at våre forretningsforhold skal være basert på tillitt og åpenhet, og at våre leverandører deler vår holdning til etiske retningslinjer og etterlevelse. Våre leverandører og avtalepartnere skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø. 
Vårt arbeid med ivaretagelse av loven vil gjennomføres i tråd med vår metodikk for aktsomhetsvurderinger. Vi har startet kartleggingen av våre leverandørkjeder med tanke på de risikoområdene åpenhetsloven omfatter, og tilskrevet enkelte leverandører for å få ytterligere informasjon. Dette arbeidet vil være en pågående prosess, hvor vi suksessivt vil avdekke potensiell risiko, avklare om den er reell og eventuelt arbeide for reduksjon eller fjerning av mulig skade.
Spørsmål vedrørende Aktiv Veidrifts etterlevelse av åpenhetsloven kan rettes til: makj@aktivveidrift.no
Åpenhetsloven Bilde

Etikk

Aktiv Veidrifts Etiske Retningslinjer uttrykker våre forventninger og fastsetter våre krav til alle leverandører, samarbeids- og forretningspartnere
Aktiv Veidrifts Etiske Retningslinjer er basert på gjeldende lover og regler, sentrale FN-konvensjoner og ILO konvensjoner. Vi forventer at våre leverandører følger gjeldende lovgivning, respekterer internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og følger etiske standarder som samsvarer med innholdet i våre Etiske Retningslinjer når de jobber for eller sammen med oss. Leverandører skal også sørge for at tilsvarende videreføres til underleverandører som medvirker til arbeid for Aktiv Veidrift
Etikk Bilde