Vi løser dine utfordringer

Tjenester

 • Vei og fortau

  Vei

  Vi rehabiliterer og bygger nye veier og fortauer. Dette omfatter gjerne også ny teknisk infrastruktur, i form av nye kabelgrøfter med trekkerør, trekkekummer, kabler etc.
 • Vann og avløp

  Vann og avløp

  Vi rehabiliterer og bygger nye VA-anlegg. Dette omfatter alt fra store og komplekse kommunale ledningsnett, til små stikkledninger for en enebolig.
 • Nærings- og boligprosjekter

  Vi utfører de fleste fag for boligområder og næringsbygg. Dette innebærer; innmålinger og masseberegning, prosjekteringsbistand, vann og avløp, teknisk infrastruktur, vei, fortau, klargjøring av tomter til støpning.

Vi jobber for ditt miljø

Hos Aktiv Veidrift står miljøfokus svært sentralt


Vi ble Miljøfyrtårn i 2018. Vår maskinpark er relativt ny og inneholder kjøretøy som etterlever strenge utslippskrav. Med nytt bygg etableres nå 10 elbilladere, og effektiv energigjenvinning. Aktiv Veidrift vil løpende søke miljøvennlige alternativer.

 

Prosjekter

Driftskontrakt Drammen Kommune

Driftskontrakt Drammen Kommune

Drift og vedlikehold av kommunale veier
Ytterkollen VA anlegg

Ytterkollen VA anlegg

Oppgradering av VA anlegg for Nedre Eiker kommune.
Dunkebekken

Dunkebekken

VA anlegg for Holmestrand kommune.
KIWI Klokkarstua

KIWI Klokkarstua

Grunnarbeider til næringsbygg.
Fagerlia VA

Fagerlia VA

Utskifting av eksisterende VA.
Tårnveien

Tårnveien

Masseutskifting og breddeutvidelse
FV 319 Mur ved Skjønvik

FV 319 Mur ved Skjønvik

Riving og etablering av ny mur.
Dalenveien bru

Dalenveien bru

Bygging av ny bro.
Olaf Mørchs vei

Olaf Mørchs vei

Markusveien

Markusveien

Masseutskifting av fortau og utskifting av kantstein
FV28 Gangvei Øvre Eiker

FV28 Gangvei Øvre Eiker

Gangvei ihht. reguleringsplan.
Miljøgate Veggli

Miljøgate Veggli

Opparbeiding av Miljøgate gjennom Veggli sentrum.
SVV Rammeavtale mindre TS-tiltak

SVV Rammeavtale mindre TS-tiltak

Trafikksikkerhetstiltak på riks- og fylkesveg.

Om oss

Aktiv Veidrift bidrar til at den økte satsingen på infrastruktur kan gjennomføres i praksis. Vi hjelper private utbyggere gjennom planlegging, innmåling og bistand i prosjekteringsfasen – til gjennomføring. 

Aktiv Veidrift ble grunnlagt i 2002. I dag fremstår selskapet hovedsakelig som en grunnentreprenør, med spisskompetanse innenfor VA, vei og vedlikehold.

 

Våre referansekunder

 • Drammen kommune
 • Holmestrand kommune
 • Asker kommune
 • Panelbygg
 • Viken Fylkeskommune
 • Øvre Eiker kommune