Vann- og avløpsanlegg

Aktiv Veidrift jobber med utbedring av vann- og avløpsanlegget på Loesmoen i Øvre Eiker kommune. Kommunen skal legge nye vann- og avløpsledninger, da eksisterende ledninger ikke tilfredsstiller krav til styrke, tetthet og bortledningssikkerhet.

Oppstart av utførelse er august 2021, og planlagt ferdigstillelse høsten 2023.

  • Oppdragsgiver:Øvre Eiker kommune
  • Varighet:2 år
  • Entrepriseform:Samspillsenterprise
  • Sted:Hokksund
  • Kontraktsverdi:73 MNOK