Tjenester

Nærings- og boligprosjekter

Vi utfører de fleste fag for boligområder og næringsbygg. Dette innebærer; vann og avløp, teknisk infrastruktur, vei, fortau, klargjøring av tomter til støpning, samt opparbeidelse av utomhusområdet –beplantning, murer, asfaltering, belegningsstein etc.

Vann og avløp

Aktiv Veidrift AS rehabiliterer og bygger nye VA-anlegg. Dette omfatter alt fra store og komplekse kommunale ledningsnett, til større næring og boligprosjekter. Se noen av våre prosjekter for å få et innblikk i noen av tjenestene vi kan levere.

Vann og avløp

Vei

Aktiv Veidrift AS rehabiliterer og bygger nye veier og fortauer. Dette omfatter gjerne også ny teknisk infrastruktur, i form av nye kabelgrøfter med trekkerør, trekkekummer, kabler etc. Vi masseutskifter og opparbeider med kantstein og asfalt. Vi har hatt en rekke oppdrag for Stat og Kommune, samt næring- og større boligprosjekter.

Vei og fortau

Vedlikehold

Siden tidlig på 2000-tallet har Aktiv Veidrift utført små og store vedlikeholdsoppdrag for kommune, stat og private selskaper.

Dette innebærer blant annet snøbrøyting, salting, strøing, feiing, plenklipping og skjøtsel, i tillegg til andre spesialoppdrag, som f. eks montering av Torgseilet på Bragernes Torg i Drammen. 

Vedlikehold

Jobbe med oss?

Aktiv Veidrift er i sterk vekst, vi søker derfor etter flere dyktige fagarbeidere.