Tjenester

Aktiv Veidrift AS Entreprenør hjelper private utbyggere og offentlig sektor gjennom planlegging, innmåling og bistand fra prosjekteringsfasen - til gjennomføring.

Nærings- og boligprosjekter

Vi utfører de fleste fag for boligområder og næringsbygg. Dette innebærer; vann og avløp, teknisk infrastruktur, vei, fortau, klargjøring av tomter til støpning, samt opparbeidelse av utomhusområdet –beplantning, murer, asfaltering, belegningsstein etc.

Nærings- og boligprosjekter

Vann og avløp

Aktiv Veidrift AS rehabiliterer og bygger nye VA-anlegg. Dette omfatter alt fra store og komplekse kommunale ledningsnett, til større næring og boligprosjekter. Se noen av våre prosjekter for å få et innblikk i noen av tjenestene vi kan levere.

Vann og avløp
Vann og avløp

Vei

Aktiv Veidrift AS rehabiliterer og bygger nye veier og fortauer. Dette omfatter gjerne også ny teknisk infrastruktur, i form av nye kabelgrøfter med trekkerør, trekkekummer, kabler etc. Vi masseutskifter og opparbeider med kantstein og asfalt. Vi har hatt en rekke oppdrag for Stat og Kommune, samt næring- og større boligprosjekter.

Vei
Vei og fortau

Vedlikehold

Siden tidlig på 2000-tallet har Aktiv Veidrift utført små og store vedlikeholdsoppdrag for kommune, stat og private selskaper.

Dette innebærer blant annet snøbrøyting, salting, strøing, feiing, plenklipping og skjøtsel, i tillegg til andre spesialoppdrag, som f. eks montering av Torgseilet på Bragernes Torg i Drammen. 

Vedlikehold
Vedlikehold