Driftskontrakt Drammen Kommune

Oppdraget omfatter drift og vedlikehold med funksjons-ansvar av kommunale og fylkeskommunale veier, gater, fortau, gang- og sykkelveier, plasser og torg i Drammen kommune med tilhørende sidearealer, utstyr og installasjoner. Oppdraget var delt i to deler, en for Strømsø (sørsiden), og en for Bragernes (nordsiden), og vi vant begge. Senere ble Konnerud tilført kontrakten.

  • Oppdragsgiver:Drammen kommune
  • Tidsperiode:2014 – 2026 + 1 år opsjon
  • Sted:Drammen