Driftskontrakt Drammen Kommune

Driftskontrakt Drammen kommune

Oppdraget omfatter drift og vedlikehold med funksjons-ansvar av kommunale og fylkeskommunale veier, gater, fortau, gang- og sykkelveier, plasser og torg i Drammen kommune med tilhørende sidearealer, utstyr og installasjoner. Oppdraget var delt i to deler, en for Strømsø (sørsiden), og en for Bragernes (nordsiden), og vi vant begge. Senere ble Konnerud tilført kontrakten. 

Nøkkelinfo

Oppdragsgiver: Drammen kommune

Tidsperiode: 05.2014 – 09.2020

Sted: Drammen