Storengveien / Petersrønningen

Her bygges ny pumpestasjon for avløpsvann.  Det legges også en 500m lang 250mm avløpsledning fra den nye pumpestasjonen i Petersrønningen til en eksisterende pumpestasjon i Storengveien. Denne skal stasjonen skal rives på et senere tidspunkt.

I tillegg skal det oppgraderes en overvannsledning. Denne skal håndtere overvannsproblematikk rundt en del bebyggelse som ligger utsatt til for oversvømmelse i kjeller.

  • Oppdragsgiver:Asker Kommune
  • Varighet:August 2021 til mai/juni 2022
  • Entrepriseform:Rammeavtale
  • Sted:Asker