Dunkebekken

Prosjektet omfatter:

 • Etablering av 550 meter kommunal ledningsgrøft
 • Etablering av 230 m privat stikkledningstrase
 • Det skal borres i to traseer ; totalt 125 meter
 • Eksisterende vei skal reetableres.
 • Etablering av grøft for trekkerør langs hele VA-grøften.
 • Det er planlagt at to av strekkene skal gjennomføres med boring. Inngangsgropa blir for begge
  strekkene i Sikagaten og borres oppover.
 • Det skal i samarbeid med Skagerak (Nettpartner) legges strekninger med nye kabler parallelt med
  VA-grøften.

 

 • Entrepriseform:Utførende
 • Oppdragsgiver:Holmestrand Kommune
 • Tidsperiode:12.2018 - (pågående)