Gang og sykkelvei Loesmoen

Dette prosjektet er en del av en større samspillsentreprise. Det meste av arbeidene består av å legge ny VA som inneholder styrt boring for kryssing av vei med vannledning. Prosjektet innbefatter et spenn av oppgaver som eksempelvis

  • Legging av ny vannledning, overvann
  • Setting av sandfang og kabelgrøfter, lysfundamenter og trekkummer
  • Legging av fiber
  • Omlegging av høytspent.

Videre skiftes det ut masser før det bygges opp tofelts gang- og sykkelvei og rekkverk for sikring.

  • Oppdragsgiver:Øvre Eiker kommune  
  • Varighet:2 år
  • Kontrakt:Samspillsentreprise
  • Sted:Loesmoen, Hokksund