Lier Hageby

Lier Hageby

Vei, VA samt grunnarbeider og til 38 boligtomter. Vi har også overflate og anleggsgartnerarbeid på området.

Nøkkelinfo

Entrepriseform: Utførende
Oppdragsgiver: Solon Eiendom / Lierhus
Tidsperiode: Des 2018 – (pågående)