Vaterlandsveien VA del 1

Her opparbeides nytt VA anlegg på ca 500m med nye kummer og sandfang for overvann.

Aktiv tilrettelegger for utbygging av Vaterlandskvartalet/Slemmestad brygge med kabelgrøfter og transportsystem for avfall (avfallssug). Det opparbeides også fortau på begge sider.

  • Oppdragsgiver:Asker Kommune
  • Varighet:August 2021 til Juni 2022
  • Entrepriseform:Rammeavtale
  • Sted:Slemmested