Ytterkollen VA anlegg

Utskiftning av vannledninger inkl stikkledninger fra Grankollveien til Fegata.

I tillegg til å bytte vannledning består hovedjobben av:

  • Pumpeledninger
  • Pumpestasjoner
  • Vannkummer

Kontrakten er en del av rammeavtale med Nedre Eiker kommune.

  • Entrepriseform:Utførende
  • Oppdragsgiver:Nedre Eiker Kommune
  • Tidsperiode:11.2018 – 06.2019