Ytterkollen VA anlegg

Ytterkollen VA anlegg

Oppgradering av VA anlegg for Nedre Eiker kommune.

Utskiftning av vannledninger fra Grankollveien til Fegata, inkl stikkledninger.

Hovedjobben er å bytte av vannledning, og i tillegg;

  • Pumpeledninger
  • Pumpestasjoner
  • Vannkummer

Kontrakten er en del av rammeavtale med Nedre Eiker kommune.

Nøkkelinfo

Entrepriseform: Utførende
Oppdragsgiver: Nedre Eiker Kommune
Tidsperiode:11.2018 – 06.2019